GIỚI THIỆU - ITDVIETNAM

Một trong những trung tâm hàng đầu tại Việt Nam.

SỨ MỆNH - TẦM NHÌN

Viện Phát triển Công nghệ ITD trở thành một trung tâm nghiên cứu, phát triển, chuyển giao, đào tạo về khoa học công nghệ lớn, hiện đại, đa ngành, đa lĩnh vực và mang tầm khu vực châu Á – Thái bình dương; Tạo ra các giá trị thực tiễn được xã hội thừa nhận, đóng góp hiệu quả vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Video Vinalean