GIỚI THIỆU VINALEAN

VINALEAN là một trong những công ty hàng đầu ở Việt Nam

SỨ MỆNH - TẦM NHÌN

“Tạo dựng những công trình hạ tầng bền vững góp phần nâng tầm xã hội” “Trở thành thương hiệu mạnh trong lĩnh vực Môi trường tại Việt Nam vào năm 2025.

Video Vinalean

Tin tức & sự kiện

Kỹ sư Xây dựng phụ trách giám sát phần hoàn thiện
Kỹ sư Xây dựng phụ trách giám sát phần hoàn thiện

Chúng ta vẫn biết rằng, làm việc với một...

Kỹ sư Xây dựng phụ trách giám sát phần hoàn thiện
Kỹ sư Xây dựng phụ trách giám sát phần hoàn thiện

Chúng ta vẫn biết rằng, làm việc với một...

Kỹ sư Xây dựng phụ trách giám sát phần hoàn thiện
Kỹ sư Xây dựng phụ trách giám sát phần hoàn thiện

Chúng ta vẫn biết rằng, làm việc với một...

Sản phẩm dịch vụ

Kỹ sư Xây dựng phụ trách giám sát phần hoàn thiện
Kỹ sư Xây dựng phụ trách giám sát phần hoàn thiện

Chúng ta vẫn biết rằng, làm việc với một...

Kỹ sư Xây dựng phụ trách giám sát phần hoàn thiện
Kỹ sư Xây dựng phụ trách giám sát phần hoàn thiện

Chúng ta vẫn biết rằng, làm việc với một...

Kỹ sư Xây dựng phụ trách giám sát phần hoàn thiện
Kỹ sư Xây dựng phụ trách giám sát phần hoàn thiện

Chúng ta vẫn biết rằng, làm việc với một...

Tiêu chuẩn quy chuẩn

Kỹ sư Xây dựng phụ trách giám sát phần hoàn thiện
Kỹ sư Xây dựng phụ trách giám sát phần hoàn thiện

Chúng ta vẫn biết rằng, làm việc với một...

Kỹ sư Xây dựng phụ trách giám sát phần hoàn thiện
Kỹ sư Xây dựng phụ trách giám sát phần hoàn thiện

Chúng ta vẫn biết rằng, làm việc với một...

Kỹ sư Xây dựng phụ trách giám sát phần hoàn thiện
Kỹ sư Xây dựng phụ trách giám sát phần hoàn thiện

Chúng ta vẫn biết rằng, làm việc với một...

Công ty thành viên

VINALEAN là một trong những công ty hàng đầu ở Việt Nam chuyên về xây dựng những công trình hạ tầng với những công trình trọng điểm. VINALEAN đã thành lập các công ty thành viên chuyên trách các mảng hoạt động bao gồm: