Báo cáo đánh giá môi trường cấp Bộ được phê duyệt ngày 31/12/2019

Trung tâm Môi trường và Biến đổi khí hậu – Viện Phát triển Công nghệ ITD thực hiện dự án lập báo cáo đánh giá tác động môi trường công trình ” Nâng cao độ đổ rác từ +35.00 lên +39.00 cho giai đoạn II ” tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội và đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt theo quyết định số 3472/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2019

Vì là bãi rác lớn nên việc nâng cao độ đổ rác giúp bãi rác có thể tiếp nhận một lượng rác lớn từ thành phố. Tránh tình trạng ùn ứ rác gây mất vệ sinh môi trường và sức khỏe của người dân

  1. Phạm vi, quy mô, công suất của Dự án: Các hạng mục phụ trợ thực hiện khi vận hành nâng cos +39.00 bao gồm:(i) Đắp bờ bao cao 2m, rộng 1m, dài 1.067;(ii) Đường công vụ có chiều rộng là 7m với kết cấu đất 80 cm, lớp đá 4*6 dày 50 cm, lớp đá cấp phối 1*2 dày 20cm; (iii) Sân quay làm bằng tấm bê tông đúc sẵn 2*2cm. Các hạng mục cải tạo mương thu nước rác và mương thu nước mặt đã được xây dựng xong. Diện tích các ô chôn lâp là 20,22ha. Công suất tiếp nhận rác trung bình 5.000 tấn/ ngày.
  2. Công nghệ vận hành của Dự án:

Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn vận hành chôn lấp rác theo quy trình sau:

Oto chở rác→ Cân điện tử → Đổ rác à San ủi → Phun chế phẩm khử mùi→ Rắc chế phẩm bokashi → San ủi đất hoặc chất trơ Posi-shell hàng ngày → Bơm nước rác → Xử lý nước rác→ Xả nước thải đã xử lý → Đóng bãi cục bộ → Lắp đặt hệ thống thoát tán khí ga → San phủ đất đóng bãi cục bộ hoặc vật liệu phủ bãi tương đương như Posi – shell → Phủ bạt HDPE →Trồng cây xanh.

Quyết định số 3742/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 31/12/2019