Báo cáo đánh giá tác động môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt theo quyết định số 3349/QĐ-BTNMT ngày 27/12/2019

Trung tâm Môi trường và Biến đổi khí hậu – Viện Phát triển Công nghệ ITD và Sở Xây dựng Hà Nội hơp tác thực hiện công tác lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án: Công trình hợp nhất các ô chôn lấp giai đoạn 1 và Hồ 1.1 tại Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội.

Vì là là khu xử lý chất thải lớn của Thủ đô nên yêu cầu chuyên gia có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong lập báo cáo đánh giá tác động môi trường để có thể đáp ứng đây đủ các điều kiện Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt ra.

  1. Phạm vi, quy mô, công suất của Dự án: Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp hợp nhất các ô chôn lấp giai đoạn I và hồ 1.1 trên tổng diện tích 4,99ha tại Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà nội để tiếp nhận 900 tấn rác/ ngày, cụ thể:

+ Phát quang, san gạt bề mặt đỉnh và taluy các ô 1,2

+ Tháo dỡ công trình hiện trạng gồm nhà văn phòng, nhà kho cũ và di dời khu điều hành tạm bằng container

+ Kết nối diện tích mái taluy và đường giữa ô 1,2 và 2,3: phủ vải HDPE dày 1mm chống thấm toàn bộ khu vực này kết hợp đắp bờ bao xung quanh để tạo thành ô chôn lấp, xây dựng tầng thu nước rác, hệ thống ống gom nước rác về hồ chứa.

+ Cải tạo hồ 1.1 thành ô chôn lấp đồng thời hợp nhất với ô 1,2,3.

+ Xây dựng mới hệ thống mương thu nước mặt phía Đông Nam khu xử lý chất thải Xuân Sơn giai đoạn I (385m)

+ Di chuyển đường hạ thế cấp cho trạm xử lý nước rác.

  1. Công nghệ vận hành của Dự án:

Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn vận hành chôn lấp rác theo quy trình sau:

Oto chở rác → Cân điện tử → Đổ rác → san ủi → Phun chế phẩm khử mùi Bio Bug WHC → Rắc chế phẩm bokashi → Đầm chặt → San ủi đất hoặc chất trơ Posi-shell hàng ngày → Bơm nước rác → Xử lý nước rác → Xả nước thải đã xử lý → Đóng bãi cục bộ → Lắp đặt hệ thống thoát tán khí ga → San phủ đất đóng bãi cục bộ hoặc vật liệu phủ bãi tương đường như Posi – shell → Phủ bạt HDPE.

Ảnh Trung tâm đi Tham vấn cộng động tại Thị xã Sơn Tây

Quyết định số 3349/QĐ-BTNMT ngày 27/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường