Báo cáo quan trắc Môi trường và Hiện trạng bảo vệ Môi trường của Công ty Dây Đồng Việt Nam CFT

Trung tâm Môi trường và Biến đổi khí hậu – Viện Phát triển Công nghệ ITD  đã hoàn thành công việc lập Báo cáo quan trắc Môi trường và báo cáo tổng hợp hiện trạng bảo vệ Môi trường của Công ty Dây Đồng Việt Nam CFT có địa chỉ tại đường số 9, KCN Biên Hòa 1, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Công ty Dây Đồng Việt Nam CFT là đơn vị sản xuất dây đồng ( Rod/Wire ) có uy tín tại Việt Nam, với dây chuyền sản xuất dây đồng Rod 50.000 tấn/năm theo công nghệ SCR, Southwire – Hoa kỳ, CFT là một trong những nhà cung cấp dây đồng kỹ thuật điện lớn ở Đông Nam Á.

Diện tích Công ty: 24,018.7 m2

Tổng lượng nước thải: Trung bình khoảng 240 m3/tháng

Tổng số CBCNV: 102 người  (Tính đến tháng 6 năm 2019)

 Các công việc thực hiện:

1. Quan trắc mẫu đất

                                             Ảnh lấy mẫu đất quanh khu nhà máy

Các vị trí lấy mẫu đất và Mẫu đất

2. Quan trắc mẫu nước

Ảnh lấy mẫu nước sinh hoạt và nước thải trong khu vực nhà máy

Các vị trí lấy mẫu nước

3. Quan trắc không khí

Đo không khí khu vực ngoài nhà máy

Đo không khí khu vực bên trong nhà máy