Giấy phép xả thải và khai thác nguồn nước

Giấy phép khai thác tài nguyên nước và xả thải vào nguồn nước là gì? Giấy phép khai thác tài nguyên nước và xả thải vào nguồn nước là gì?

Giấy phép khai thác tài nguyên nước là sự cấp phép của cơ quan quản lý nhà nước (Bộ Tài Nguyên và Môi Trường) trong lĩnh vực khai thác, sử dụng tài nguyên nước mặt, nước ngầm và nước biển. Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước là chứng nhận cho phép Tổ chức, doanh nghiệp được xả nước thải vào nguồn nước khi đáp ứng các quy định chất lượng nước thải và phù hợp với khu vực...

Đăng ký xả thải Đăng ký xả thải

GÓI DỊCH VỤ LẬP HỒ SƠ XẢ THẢI VÀO NGUỒN NƯỚCĐối tượng thực hiện– Đối tượng phải thực hiện lập hồ sơ xả thải vào nguồn nước là Tất cả các doanh nghiệp sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, nhà máy, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng,… xả nước thải vào nguồn nước với khối lượng nước thải từ 5m3 ngày/ đêm –...

Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Sổ chủ nguồn thải CTNH là gì? Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại là hồ sơ môi trường mà các cá nhân, tổ chức sở hữu hoặc điều hành các tổ chức kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải nguy hại phải đăng ký để được cấp phép kinh doanh, thực hiện vận chuyện và xử lý chất thải nguy hại theo quy định của thông tư số 36/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đối tượng...