Giới thiệu


GIỚI THIỆU

1. Chức năng: Trung tâm Môi trường và Biến đổi khí hậu là đơn vị trực thuộc Viện Phát triển Công nghệ ITD, có chức năng tham mưu và giúp Viện ITD triển khai các hoạt động trong lĩnh vực Môi trường và Biến đổi khí hậu.

2. Nhiệm vụ:

  • Nghiên cứu, ứng dụng, thực hiện đề tài, dự án về khoa học, công nghệ trong lĩnh vực Môi trường và Biến đổi Khí hậu
  • Dịch vụ: Tư vấn, giáo dục, đào tạo, tập huấn, phân tích, thử nghiệm, kiểm định, chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn, đánh giá môi trường, ghi nhãn môi trường; các dịch vụ kinh tế và sức khỏe môi trường.
  • Hợp tác, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để phát triển công nghệ và tạo các sản phẩm, dịch vụ ứng dụng trong thực tiễn.

3. Mục tiêu và tầm nhìn chiến lược:

  • Chiến lược phát triển của Trung tâm Môi trường và Biến đổi Khí hậu – Viện Phát triển Công nghệ ITD dựa trên sự sáng tạo, đột phá và đổi mới mạnh mẽ; dựa trên sự phát triển các thành tựu khoa học công nghệ môi trường phù hợp với thời đại, với sự tham gia của nhiều tổ chức, chuyên gia khoa học công nghệ môi trường uy tín trong nước, khu vực và quốc tế
  • Tầm nhìn: Trung tâm Môi trường và Biến đổi Khí hậu – Viện Phát triển Công nghệ ITD trở thành một trung tâm nghiên cứu, phát triển, chuyển giao, đào tạo về khoa học công nghệ trong hoạt động Môi trường, hiện đại, đa lĩnh vực và mang tầm khu vực châu Á – Thái bình dương; Tạo ra các giá trị thực tiễn được xã hội thừa nhận, đóng góp hiệu quả vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.
  • Trung tâm Môi trường và Biến đổi Khí hậu – Viện Phát triển Công nghệ ITD đóng góp có hiệu quả vào các chính sách và chiến lược phát triển về khoa học công nghệ môi trường và biến đổi khí hậu.

4. Để có thể hỗ trợ nhiều nhất cho các Tổ chức và doanh nghiệp trong sứ mệnh hoạt động của mình, Trung tâm Môi trường và Biến đổi Khí hậu – Viện Phát triển Công nghệ ITD tập trung vào các dịch vụ sau:

 

Dịch vụ tư vấn tuân thủ pháp luật môi trường

 

Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC)
Đánh giá tác động môi trường (ĐTM)
Kế hoạch bảo vệ môi trường
Xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường
 Quan trắc môi trường
Giấy phép khai thác tài nguyên nước và xả thải vào nguồn nước
Công nghệ xử lý chất thảiCông nghệ xử lý nước thải
 Xử lý nước thải y tế
Công nghệ xử lý chất thải
Xử lý khí thải
Tư vấn và đào tạo môi trường và các dịch vụ môi trườngISO 14001
Chứng nhận nhãn xanh Việt Nam
Chứng nhận túi nilon thân thiện môi trường
Chứng nhận lưu hành chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải
Tư vấn dịch vụ môi trường khác