Xử lý môi trường

1. Xử lý nước thải

Hệ thống công nghệ xử lý nước thải tiên tiến và chất lượng, sử dụng các phương pháp phù hợp với từng loại nước thải khác nhau. Ứng dụng xử lý các loại nước thải: Nước thải sinh hoạt; Nước thải công nghiệp các ngành sản xuất, chế biến; Nước thải Y tế ; Nước thải dệt nhuộm;….

2. Xử lý nước thải y tế

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công nghệ cao phù hợp với điều kiện thực tế của các cơ sở y tế và đáp ứng được các quy chuẩn hiện hành

3. Xử lý chất thải

Xây dựng các hệ thống xử lý chất thải tiên tiến, ứng dụng các công nghệ xử lý hiện đại của Thụy Điển, Nhật,… đạt chuẩn, phù hợp với từng loại chất thải cần xử lý: chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp và  chất thải nguy hoại.

4. Xử lý khí thải

Xã hội công nghiệp hóa hiện đại hóa ngày càng phát triển với những vấn đề môi trường đòi hỏi có những phương pháp xử lý khí thải  hiệu quả, chất lượng, xử lý triệt ô nhiễm không khí trong một số lĩnh vực sản xuất sinh ta khí thải như: Hệ thống đốt nồi hơi, Tinh chế dầu mỏ, Tái sinh sợi, Khu vực chế biến thực phẩm, Xử lý rác thải, Lò đốt nhôm.