Phản ứng COVID-19 và Mục tiêu thiên niên kỷ số 6: Nước sạch và Vệ sinh

Mặc dù đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc tăng khả năng tiếp cận với nước sạch và vệ sinh, hàng tỷ người, chủ yếu là ở khu vực nông thôn, vẫn còn thiếu các dịch vụ cơ bản này. Trên toàn thế giới, một trong ba người không được sử dụng nước uống an toàn , hai trong số năm người không có thiết bị rửa tay cơ bản bằng xà phòng và nước, và hơn 673 triệu người vẫn chưa có nhà vệ sinh để dùng.

Đại dịch COVID-19 đã chứng minh tầm quan trọng của vệ sinh và tiếp cận đầy đủ nước sạch để phòng ngừa bệnh: Vệ sinh tay cứu mạng . Theo Tổ chức Y tế Thế giới, rửa tay là một trong những hành động hiệu quả nhất mà bạn có thể thực hiện để giảm sự lây lan của mầm bệnh và ngăn ngừa nhiễm trùng, bao gồm cả virus COVID-19. Tuy nhiên, hàng tỷ người vẫn thiếu nước sạch và nhà vệ sinh do không có đủ kinh phí.

Phản ứng COVID-19

Nước sạch và nơi vệ sinh là yếu tố cơ bản để chống lại vi-rút và giữ gìn sức khỏe và hạnh phúc của hàng triệu người. Các chuyên gia của Liên Hợp Quốc cho biết COVID-19 sẽ không dừng nếu những người sống trong tình trạng dễ bị tổn thương không được tiếp cận với nước sạch và các điều kiện vệ sinh an toàn. 

Tác động của COVID-19 có thể cao hơn đáng kể đối với người nghèo ở thành thị sống trong khu ổ chuột, những người không được sử dụng nước sạch. UN-Habitat đang hợp tác với các đối tác để tạo điều kiện tiếp cận với nước máy và rửa tay trong các khu ổ chuột, dân cư tự phát.

UNICEF đang khẩn trương kêu gọi tài trợ và hỗ trợ để tiếp cận nhiều bé gái và bé trai hơn với các thiết bị vệ sinh, vệ sinh và vệ sinh cơ bản, đặc biệt là những trẻ em bị cắt nước sạch vì sống ở vùng sâu vùng xa hoặc ở những nơi nước không được xử lý hoặc bị ô nhiễm, hoặc bởi vì họ không có nhà, sống trong một khu ổ chuột hoặc trên đường phố.

Để đối phó với dịch COVID-19, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) đang điều chỉnh các dịch vụ của mình để ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh này. Điều này bao gồm hỗ trợ liên tục cho các quốc gia bị ảnh hưởng, có nguy cơ, năng lực thấp và dễ bị tổn thương để bảo đảm phòng ngừa bệnh.

link: https://www.un.org/sustainabledevelopment/water-and-sanitation/

Tin Liên Quan