Tiêu chuẩn-Quy chuẩn

Giới thiệu ISO 9001 Giới thiệu ISO 9001

A) TỔNG QUAN VỀ ISO 9001:2015 Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 có tên gọi đầy đủ là “Hệ thống Quản lý Chất lượng – Các yêu cầu (Quality Management Systems – Requirements”, tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn ISO 9001 được ban hành lần thứ 5 vào năm 2015 và cũng là phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001 (được ban hành lần đầu vào năm 1987) ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất...

Hệ thống quản lý môi trường (ISO 14001) Hệ thống quản lý môi trường (ISO 14001)

ISO 14001 là bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý môi trường cho Tổ chức nhằm để kiểm soát môi trường một cách hiệu quả, ngăn ngừa rủi ro về môi trường, đồng thời giúp Tổ chức nâng cao năng lực quản trị trong việc tiết kiệm, tái chế, tái sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên và năng lượng từ đó giảm thiểu chi phí cho hoạt động bảo vệ môi trường. Đạt...

Giới thiệu về Bộ tiêu chuẩn ISO 14001 Giới thiệu về Bộ tiêu chuẩn ISO 14001

I. ISO 14000 LÀ GÌ? Hệ thống quản lý môi trườngHệ thống quản lý môi trường là một công cụ quản lý được sử dụng để định hướng và kiểm soát mọi hoạt động của một tổ chức có khả năng gây ra các tác động tới môi trường xung quanh. Giới thiệu về Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 và tiêu chuẩn ISO 14001 Bộ tiêu chuẩn ISO 14000, bao gồm 21 tiêu chuẩn và các tài liệu hướng dẫn khác liên quan...